W kancelarii wdrożono szereg systemów informatycznych (m.in Ognivo 2, EPUAP, EKW, CEIDG, CEPIK, PUE ZUS), które znacząco usprawniają egzekucję oraz wpływają na jej szybkość i skuteczność. Kancelaria jest przygotowana do obsługi wniosków egzekucyjnych kierowanych za pośrednictwem e-sądu. Szybkie, zgodne z prawem i rzetelne wykonanie czynności egzekucyjnych, w tym także czynności terenowych, to dla kancelarii priorytet.

Komornik udziela wsparcia przez prowadzenie postępowań o:

- wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym;

- wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;

- sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora;

- sporządzanie spisu inwentarza;

a także:

- doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;

- na wniosek organizatora licytacji – sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Beata Maria Miazga Kancelaria Komornicza nr XX w Bydgoszczy

85-098 Bydgoszcz

ul. Piotrowskiego Maksymiliana 7-9

Tel.: 52 327 02 46

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Bank: PKO Bank Polski S.A.

IO/centrum w Bydgoszczy

95 10201462 0000 7202 0022 4261

 

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek: 7:30-15:30

wtorek 08:00-16:00

Komornik przyjmuje interesantów osobiście we wtorki w godzinach 10:00-16:00

Mapa